Apotheker of huisarts van wacht

De apotheek van wacht kan telefonisch opgevraagd worden via het centraal nummer 0903 99 000. U kan dit ook hier online opzoeken. 
Voor de huisarts van wacht kan u terecht op het centraal nummer 1733. U komt tijdens de wachturen terecht bji de huisartsenpost Meetjesland die boven de spoedafdeling van AZ Alma in Eeklo gelegen is. Op weekdagen is de dokter van wacht bereikbaar van 19:00 tot 08:00. In het weekend is de wachtpost in Eeklo open vanaf vrijdag 19:00 tot maandag 08:00. Op feestdagen is de wachtpost te bereiken vanaf de avond ervoor om 19:00 tot de ochtend erna 08:00.