Een medicatienazicht met mijn apotheker, want praten helpt!


Wanneer je meerdere geneesmiddelen moet innemen, kan het nuttig zijn om je geneesmiddelengebruik te bespreken met je apotheker. Het kan immers best lastig zijn om al je medicatie correct in te nemen, of je kan problemen ondervinden met bijwerkingen of de toedieningsvorm van sommige geneesmiddelen. Dankzij een medicatienazicht, kunnen dergelijke problemen eenvoudig aangepakt worden.

Vragen over geneesmiddelen en gezondheid

Vaak kan je bij je apotheker terecht met je vragen over kleine kwaaltjes. Hij luistert, informeert en geeft advies over het goed gebruik van geneesmiddelen. Soms is een meer persoonlijke begeleiding van de apotheker, die complementair is aan die van de arts, noodzakelijk. Zeker wanneer je meerdere geneesmiddelen moet innemen. In dat geval kan je apotheker een medicatienazicht uitvoeren.

Geneesmiddelengebruik en therapietrouw optimaliseren

Tijdens een medicatienazicht bespreek je je geneesmiddelengebruik met je apotheker, die via enkele vragen kan nagaan of jouw medicatiegebruik optimaal is afgestemd op je noden. Indien nodig, kan hij met jouw arts overleggen om je medicatie of de innamemomenten aan te passen. Soms kan de apotheker er je ook aan herinneren om geneesmiddelen op welbepaalde tijdstippen in te nemen, of je adviseren om ze op een ander tijdstip in te nemen. Zo kunnen problemen of praktische moeilijkheden eenvoudig verholpen of voorkomen worden en wordt je geneesmiddelengebruik geoptimaliseerd. Dit komt ook je therapietrouw en bijgevolg de doeltreffendheid van jouw behandeling ten goede.

Veranderingen op latere leeftijd

Zo’n medicatienazicht kan zeker voor patiënten ouder dan 60, nuttig zijn en belangrijk voor de eigen veiligheid. Het lichaam kan anders of minder sterk reageren op geneesmiddelen (bv. doordat de nierfunctie minder goed werkt of omdat het lichaam gevoeliger wordt voor bepaalde medicatie…), daardoor kunnen er klachten of bijwerkingen ontstaan die men voordien niet had.

Een persoonlijke begeleiding in de apotheek

De term ‘medicatienazicht’ wordt gebruikt voor een specifieke persoonlijke begeleiding die je apotheker aanbiedt om jouw geneesmiddelengebruik te optimaliseren.

Hoe verloopt zo’n medicatienazicht?

  • Stap 1: Neem je minstens 5 geneesmiddelen per dag, dan kan je een aanvraag doen voor een gratis uitgebreid medicatienazicht. Het is ook mogelijk dat je wordt uitgenodigd door je apotheker om dit te laten doen.
  • Stap 2: Je apotheker gaat na welke geneesmiddelen je inneemt en maakt dan eventueel een afspraak voor een gesprek over jouw medicatie.
  • Stap 3: Het gesprek  vindt eventueel plaats in een afzonderlijke ruimte.  Noteer ook op voorhand even wanneer je welke geneesmiddelen inneemt. Tijdens dit gesprek bespreek je jouw geneesmiddelengebruik en kan je al je vragen over jouw medicatie stellen.
  • Stap 4: Na het gesprek wordt jouw medicatie grondig bekeken en eventueel aangepast/vereenvoudigd in overleg met jouw arts. 
  • Stap 5: Je bent welkom om je nieuw medicatieschema af te halen. Dat schema kan je helpen bij een correcte inname van jouw geneesmiddelen en is ook een handig overzicht voor eventuele andere zorgverleners waarmee je in contact komt. Zo zijn ook zij meteen op de hoogte van jouw geneesmiddelengebruik.

Denk je dat een medicatienazicht iets kan betekenen voor jou? Praat erover met je apotheker!