COVID-19 Testing


Op 1 november 2021 werden we weer overspoeld met heel wat nieuwe wetten en regels rond heel het Corona-gebeuren. Wij proberen hieronder beknopt en duidelijk samen te vatten wat voor ons als apotheker en voor u als patiënt te onthouden valt...

  • De Belgische apothekers (die de nodige opleiding hebben gevolgd) staan vanaf 1 november '21 ook ter beschikking om sneltesten af te nemen van symptomatische of zieke mensen. Dat zijn personen die maximaal 5 dagen symptomen vertonen die kunnen wijzen op een corona-besmetting (zoals gedefinieerd door Sciensano), en ouder zijn dan 6 jaar. Voor symptomatische burgers is de snelle antigeentest in de apotheek gratis, want deze dienst wordt net als in testcentra of artsenpraktijken immers volledig terugbetaald door het RIZIV.
  • Ook reizigers die terugkeren uit een land of regio met een hoog infectierisico, kunnen zich vanaf 1 november '21 laten testen in de apotheek. Ook voor terugkerende reizigers zal deze snelle antigeentest in de apotheek gratis zijn, want terugbetaald door het RIZIV.
  • Deze beslissingen van 20 oktober jl. door het Interministerieel Comité (IMC), waarbij vanaf 1 november '21 de apothekers extra worden ingeschakeld in het testbeleid, zijn bedoeld om de huidige testcapaciteit in België te ondersteunen. De apotheker is tevens verantwoordelijk om te oordelen of de patiënt beantwoordt aan de criteria voor een terugbetaalde sneltest, of gebruik dient te maken van een niet-terugbetaalde test, of doorverwezen moet worden naar een arts of testcentrum, bijvoorbeeld als de patiënt langer dan 5 dagen COVID-19 symptomen heeft.

Wat is het grootste verschil tussen een sneltest en een PCR-test?

Sneltesten geven binnen de 15 à 30 minuten resultaat, waardoor de persoon en zijn gezinsleden niet in quarantaine moeten in afwachting van het resultaat. Door een sneltest wordt werkafwezigheid geminimaliseerd en worden kinderen ook niet onnodig van de schoolbanken gehouden. Langs de andere kant zal een sneltest vaak iets minder gevoelig zijn dan een PCR. Hiermee zal je dus enkel actieve besmettingen opsporen, meestal tussen dag 4 en dag 10 na de besmetting. Deze periode wordt ook algemeen aangenomen als de "besmettelijke" fase. Bij gevaccineerde mensen zou dit eerder beperkt zijn tot 3 à 4 dagen. De symptomen treden over het algemeen pas op vanaf dag 2 of 3 (dag 0 is de dag van besmetting). De staalname gebeurt bij beide testen nasofaryngeaal, dit is de zogenaamde diepe staalafname.

Wat moet ik nu doen als ik mij een beetje ziek voel en vermoed besmet te zijn met het corona-virus?

Wie ziek is of zich ziek voelt, zal zijn symptomen moeten ingeven op een online zelfevaluatieformulier (klik hier om dit nu te doen). Een algoritme beslist dan of je wel of geen coronatest moet ondergaan. Wie wel een test nodig heeft, krijgt dan een CTPC-code waarmee je terecht kan in een testcentrum, bij de arts of in een erkende apotheek. Wanneer je bij ons een online afspraak boekt wordt er ook gevraagd om deze code in te vullen.

Wat gebeurt er nadat ik mij heb laten testen?

Het resultaat van de snelle antigeentest wordt rechtstreeks vanuit de apotheek verzonden naar de databank van Sciensano, zodat indien nodig contact tracing kan opgestart worden. Een negatief resultaat geeft steeds recht op een Covid Safe Ticket. Dit is geldig tot en met de dag die volgt op de test! (Opgelet: voor het buitenland is deze geldigheid beperkt tot exact 24 uren na de test.)

Wat moet ik doen als ik mij wil laten testen?

In onze apotheek verloopt alles via een online booking module. Op deze manier kan je ons op voorhand alle nodige info bezorgen om de administratie correct voor te bereiden.

Hieronder vind je de mogelijkheden van testings...

1. Wens je een sneltest te laten uitvoeren in het kader van reisplannen of een deelname aan een evenement?

Wij helpen je graag verder. Wij voorzien een tijdslot van 15 minuten om je te ontvangen voor de afname van een COVID-19 snelle antigentest. Het resultaat zal je binnen de 30 minuten telefonisch worden meegedeeld en na uiterlijk 1,5 tot 4 uren is je COVIDSAFE certificaat (in het geval van een negatieve test) automatisch digitaal beschikbaar. Wij adviseren om je certificaat op te halen via de CovidSafe app (Klik hier om de app te downloaden).

Gelieve er rekening mee te houden dat in de laatste 15 minuten voor de test je niets mag drinken of eten. Ook roken in de laatste 15 minuten zal de test beïnvloeden en is dus af te raden. Indien je 2 of meer symptomen vertoont zoals hoofdpijn, koorts, keelpijn, spierpijn, verstopte of loopneus, diarree is het niet mogelijk om een COVID-19 test te laten uitvoeren in het kader van een reis of evenement. Dan verwijzen wij je naar de volgende optie...

We vragen je wel om zelf te verifiëren dat het type "sneltest" een geldig bewijsmiddel is om te mogen reizen naar je bestemming of om te mogen deelnemen aan je evenement. Op het moment van de test mag je geen symptomen vertonen zoals hoest, keelpijn of koorts of andere zaken die kunnen wijzen op een vermoedelijke COVID-19 besmetting.

Klik hier om nu een betalende test vast te leggen!

2. Wens je een sneltest te laten uitvoeren terwijl je ziekte-symptomen vertoont of na terugkeer uit een hoogrisico-gebied?

Om het risico tot besmetten van andere personen tot een minimum te beperken en om ons optimaal te kunnen beschermen zullen wij deze testen uitvoeren binnen vaste tijdsblokken. Wij vragen dan ook om stipt aanwezig te zijn op het geplande tijdstip en steeds je mondmasker te dragen in de apotheek. De duur van de testing zal tot een minimum beperkt worden. Na de staalname kan je onmiddellijk terug naar huis vertrekken. Je zal door ons telefonisch op de hoogte gesteld worden van het resultaat en de bijhorende uitleg. Wij voorzien voldoende verluchting tussentijds in onze testmomenten. De testen zijn gratis (max. 1 per 12 dagen). Je hebt recht op een geldig COVIDSAFE certificaat in het geval de test negatief is én je geen positieve test afgelegd hebt in de 11 dagen voor deze test. Sinds 10 januari 2022 kan je enkel een test laten uitvoeren indien je over een CTPC-code beschikt, gelieve deze dan zeker correct in te vullen aub. Enkel CTPC-codes die je (zelf) aangevraagd hebt via de zelfdiagnosetool kunnen door ons geregistreerd worden. De codes die je als hoogrisicocontact via contact tracing ontvangt zijn in de apotheken niet geldig.

Enkel een positieve PCR-test (en dus niet deze snelle antigeentest) geeft aanleiding tot een herstelcertificaat van 180 dagen vanaf 11 dagen na de test! 

Klik hier om nu een gratis test vast te leggen!